Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

sambaanka
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet vianiskowo niskowo

March 26 2017

sambaanka
so much to do and so little time
Reposted frombalu balu viacimplowna cimplowna
7748 6a79
Reposted fromthefandomhoarder thefandomhoarder viatwig twig

March 25 2017

1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viakaatee kaatee
sambaanka
9311 2513
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakaatee kaatee
sambaanka
2196 f645
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakaatee kaatee
sambaanka
7017 ef30
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
sambaanka
8774 f2be
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakaatee kaatee
sambaanka
4603 1525
Reposted fromcalifornia-love california-love viakaatee kaatee
sambaanka
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromflorentyna florentyna viakaatee kaatee
sambaanka
5096 7385
Reposted fromiamstrong iamstrong viakaatee kaatee
sambaanka
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakaatee kaatee
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu viakaatee kaatee
sambaanka
0410 5d26 500
Reposted fromfelicka felicka viakaatee kaatee
sambaanka
sambaanka
7241 44fa
Reposted fromOnlyGreen OnlyGreen viakaatee kaatee
sambaanka
9483 9d49 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
sambaanka
5889 ba97 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakaatee kaatee
sambaanka
A może ja bym chciała teraz łapać tornada gdzieś w Teksasie?
— w jasnoniebieskiej sukience w małe kwiatki i boso?
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl