Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

sambaanka
sambaanka
sambaanka
sambaanka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
sambaanka
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
sambaanka
1884 5ee7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
sambaanka
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
sambaanka
7135 493b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viageralt geralt
sambaanka
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakaatee kaatee

January 19 2018

sambaanka
0184 5ec0 500
Reposted fromPoranny Poranny vianiskowo niskowo
sambaanka
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland viatwig twig
sambaanka
sambaanka
3246 766f 500
Reposted fromolaosa olaosa vianiskowo niskowo
sambaanka
8620 bc9f 500
Reposted frompiehus piehus viaM-M M-M

January 17 2018

sambaanka
sambaanka

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

Reposted fromnatelle natelle viakaatee kaatee
sambaanka
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
— Durarara

January 15 2018

sambaanka
6424 44db 500
Reposted fromlubje lubje vianiskowo niskowo
sambaanka
Zrozumiałam, że to, co myślą ludzie wokół, nie ma większego znaczenia.
— Lauren Barnholdt - "Nie mogę powiedzieć ci prawdy"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMsChocolate MsChocolate
sambaanka
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl