Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

sambaanka
Reposted fromFlau Flau vianiskowo niskowo
sambaanka
sambaanka
5746 a588 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo
sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

July 11 2019

sambaanka
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vianiskowo niskowo
sambaanka
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaincentive incentive

July 10 2019

sambaanka
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
sambaanka

July 09 2019

sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
Pomyślałem, że jestem teraz wolny. Mogę sobie iść w prawo, mogę sobie iść w lewo, a jak mi się zachce, przez chwilę mogę nie iść nigdzie. Chyba mogę wszystko. Chyba mogę tak bardzo wszystko, że w rezultacie nie mogę nic.
— Piotr Czerwiński - "Pokalanie"
sambaanka
sambaanka
6284 b48c 500
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo
sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo
sambaanka
Dziecko, które jest źle traktowane, nie przestaje kochać rodziców. Przestaje kochać siebie.
— Jasper Juul
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
sambaanka

"Można uwieść mężczyznę, który ma żonę. Można uwieść mężczyznę, który ma kochankę. Ale nie można uwieść mężczyzny, który naprawdę kocha."


— - Omar Chajjam
sambaanka
Nie jestem z tych, których zrozumiesz za pierwszym razem.
— W.E.N.A.
Reposted frommonsoon monsoon vianiskowo niskowo
sambaanka
sambaanka
sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl