Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

sambaanka
4329 b475
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viazapachsiana zapachsiana
7102 4695 500
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
sambaanka
9652 1da2
Reposted fromDagarhen Dagarhen viacudoku cudoku
sambaanka
3765 6b9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
sambaanka
sambaanka
2515 1aad
Reposted fromkrzysk krzysk viamole-w-filizance mole-w-filizance
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu viacudoku cudoku

May 22 2017

sambaanka
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa viakaatee kaatee
sambaanka
sambaanka
0621 bf25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaatee kaatee
sambaanka
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaatee kaatee
sambaanka
- A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. - Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada. - Podarło się? - Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi. - Może to też kwestia materiału.
— Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakaatee kaatee
sambaanka
-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viacytaty cytaty
sambaanka
0077 be37 500
wyglądają jak z disneya :o 
Reposted frompiehus piehus viamartinif16 martinif16
sambaanka
Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

May 21 2017

sambaanka
Reposted fromredsth redsth viagabrynia gabrynia
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl