Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

sambaanka
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viagabrynia gabrynia
sambaanka
a może by tak to wszystko rzucić i pojechać gdziekolwiek ? mogą być bieszczady 
Reposted fromtraampek traampek viaLimysoul Limysoul

August 10 2017

sambaanka
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
sambaanka
sambaanka
Reposted fromcatdog2 catdog2 vianiskowo niskowo
sambaanka
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianiskowo niskowo
sambaanka
W tamtych miesiącach często myślałem o tym, na co się porywam, jak trudno jest utrzymać przy życiu kogoś, kto nie chce żyć. Najpierw próbujesz logiki (masz po co żyć), potem poczucia obowiązku (jesteś mi to winien), potem złości, gróźb, próśb (jestem stary; nie rób tego staremu człowiekowi). Ale potem, gdy tamten już ulegnie twoim namowom, musisz sam siebie oszukiwać, bo przecież widzisz, ile to go kosztuje, widzisz, jak bardzo nie chce tu być, widzisz, że sam akt istnienia działa na niego osłabiająco, więc musisz sobie codziennie powtarzać: robię rzecz słuszną. Pozwolić mu zrobić to, co chce, byłoby wbrew prawom natury, wbrew prawom miłości. Rzucasz się na szczęśliwe chwile, wystawiasz je jako dowód (Widzisz? Dlatego warto żyć. Dlatego go zmuszałem, żeby się starał) – choć przecież jedna chwila nie może zrekompensować wszystkich innych chwil, większości chwil.
— Małe życie
Reposted fromniskowo niskowo
sambaanka
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
sambaanka
W wielu przypadkach ludzie, spotykając się z sobą, mają więcej iPhone'ów niż pomysłów. Są po studiach i po milionie nieudanych związków, lecz nie chcą się przyznać, że czasem mają zdarty z paznokci lakier i zdarte serce. Łatwiej im komunikować się przy pomocy aplikacji niż analogowych metod. Zamiast ustawić sobie nagranie na poczcie głosowej: „Nie mogę teraz rozmawiać, jestem rozjebany emocjonalnie", klika się do kogoś o ciekawych planach na weekend i urlopie w egzotycznym miejscu. Media społecznościowe sprzyjają kreowaniu zafałszowanego wizerunku, który później trzeba uwierzytelnić przy konfrontacji w realnym życiu. (...) Bezpieczniej jest wstrzyknąć sobie botoks w serce, żeby nie płakać i się nie śmiać, niż opowiedzieć komuś o swoich uczuciach.
— Róża Augustyniak "Gdzie się podziały analogowe maniery?"
sambaanka
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
sambaanka
 Kiedyś, jeszcze jako dziecko zapytałem ją, jak jest w piekle. Matka odpowiedziała mi wtedy zadziwiająco pewnie, jakby już tam była, jakby to była autopsja, a nie wyobrażenie: 
- Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? Mamusiu, co się dzieje potem, kiedy już to wszystko pokażą?
- Potem, synku, zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— W. Kuczok
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj vianiskowo niskowo
sambaanka
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viakaatee kaatee
sambaanka
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viacimplowna cimplowna
sambaanka
Wbrew pozorom, pewne rzeczy na Ziemi są jednak przemyślane. Miłość jest wieczna, a ospa wietrzna, a przecież mogłoby być na odwrót.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacimplowna cimplowna
sambaanka

-Choć porozmawiamy o trzeciej w nocy 
-Dlaczego o trzeciej
?
-Bo wtedy jesteśmy zbyt zmęczeni aby kłamać. 

Reposted fromMelodyTime MelodyTime viakaatee kaatee
sambaanka
1205 525f
Reposted fromiamstrong iamstrong viakaatee kaatee
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
sambaanka
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl