Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

sambaanka

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.


— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacudoku cudoku
sambaanka
2689 7c9a
Reposted fromagridoce agridoce viatwig twig
sambaanka
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwig twig
sambaanka
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

sambaanka
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viakaatee kaatee
sambaanka

April 12 2018

sambaanka
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianiskowo niskowo
sambaanka
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
sambaanka

April 10 2018

sambaanka
3754 2d4a 500
Wroclove <3
by Kajetan Sitko
Reposted frominto-black into-black viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
5605 ecc3 500
jak często?

April 09 2018

sambaanka
7661 9292 500
Reposted fromstroschek stroschek viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaMsChocolate MsChocolate
sambaanka

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubinych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto wezmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
sambaanka

April 06 2018

sambaanka
4890 1efb
Reposted frommrcake47 mrcake47 vianiskowo niskowo

April 03 2018

sambaanka
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze vianiskowo niskowo
sambaanka
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl