Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

sambaanka

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 05 2018

sambaanka
To nie jest tak, że ciągle nie mamy czasu.. Każdy nie ma czasu..
Nikt nie ma na nic czasu..
Każdy jest taaaki zarobiony.. A tak naprawdę każdego doba jest identyczna - IDENTYCZNA.
Każdego doba ma 24 godziny. Każdy musi jeść, spać, każdy ma jakieś obowiązki. Te wszystkie rzeczy każdy z nas musi robić. Ale to czy mamy na coś czas, zależy tylko i wyłącznie od tego, czy coś jest dla nas priorytetem. Bo jeżeli z czegoś rezygnujemy, to znaczy, że nie jest to po prostu na ten moment dla nas ważne.

— RLM
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacytaty cytaty

July 25 2018

sambaanka
sambaanka
sambaanka
sambaanka
Summer in da City
sambaanka
3607 b101 500
Labracadabrador
sambaanka
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni
sambaanka

July 23 2018

sambaanka
Reposted fromFlau Flau viamole-w-filizance mole-w-filizance

July 22 2018

sambaanka
Ile trzeba mieć odwagi, by ruszyć traktor i zaorać plony, które uprawiało się sześć, może siedem lat? Ile odwagi trzeba, by zaorać zboże, kiedy wszystkie lata spędziło się na nauce, kiedy siać, jak podlewać, kiedy zbierać? Ile trzeba odwagi, by powiedzieć: "Muszę dać sobie spokój z groszkiem, groszek na nic mi się nie przyda, spróbuję raczej z fasolą albo z kukurydzą"?
— Stephen King, Bezsenność.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
sambaanka
8316 a552
Reposted fromnezavisan nezavisan viageralt geralt
sambaanka
(...) Chcesz leżeć? Leż. Chcesz nic nie robić? Nie rób. Ale nie narzekaj, że życie jest bez sensu.
Zmniejsz oczekiwania albo zwiększ wysiłki.
— Piotr C.
sambaanka
sambaanka
6806 5fb7 500
Reposted fromsosna sosna viageralt geralt
sambaanka
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viageralt geralt

July 19 2018

sambaanka
2213 5e0f 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viageralt geralt
sambaanka
7694 a22f 500
Reposted fromslodziak slodziak viageralt geralt
sambaanka
8954 f395
Reposted fromanarxoaplytos anarxoaplytos viageralt geralt
sambaanka
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl