Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

sambaanka
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
sambaanka
9305 a340
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo

February 05 2020

sambaanka
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream vianiskowo niskowo

February 04 2020

sambaanka
sambaanka
2605 5351 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomethingmore somethingmore
sambaanka
2554 bcca
sambaanka
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme viawalkthemoon walkthemoon
sambaanka
sambaanka
4118 479b 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza vianiskowo niskowo
sambaanka
8067 db06 500
Reposted frommoonster moonster viamy-anxieties my-anxieties
sambaanka
7209 8b58 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianiskowo niskowo
sambaanka
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka vianiskowo niskowo
sambaanka
sambaanka
5511 9976
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasummerstar summerstar
sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme viasummerstar summerstar

January 21 2020

sambaanka
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viamalamarcelka malamarcelka
sambaanka
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger vianiskowo niskowo
sambaanka
Reposted fromshakeme shakeme vianiskowo niskowo

January 18 2020

sambaanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl